• Crisis Commander

  Appen som förenklar er krishantering

 • Mass Notification

  Tidskritisk kommunikation

 • Safety Connection

  Trygghet i oroliga arbetsmiljöer

 • IT Alerting

  Era IT-systems bästa vän

TIDSKRITISK KOMMUNIKATION & KRISHANTERING ENKLARE ÄN NÅGONSIN

Fullständiga larm- och krisledningssystem för PC, mobil och surfplattor

Mass Notification (MN) – Larma 1000-tals omedelbart, manuellt eller automatiskt, via app eller pc, via karta eller fördefinierade scenarion – du kan till och med övervaka twittertrafiken i valt geografiskt område!

Safety Connection (SC) – Utökar Mass Notications användningsområde. Här får din anställda en egen livvakt i telefonen och kan skicka larm till er larmcentral/övervakning med koordinater, ljud och film för att snabbt kunna få hjälp. SOS-knapp och spårningsfunktion i otrygga miljöer!

Crisis Commander (CC) – Ett webbaserat ledningssystem för kris- och kontinuitetshantering för alla organisationer. Krisledningens app. Lägesbild, logg, krisplaner, dokumentarkiv och larmsystem. Ett komplett krishanteringssystem i ledningens ficka.

IT Alerting – Koppla servrarnas felmeddelanden till rätt mall och mottagare. Inbyggd kalenderfunktion, larma inte de som är på semester. Färdiga kopplingar till ServiceNow, BMC Remedy, RemedyForce, HP Service Manager m.m.apparpuff

© Copyright - AB Svensk Krisledning