Övningar som kvalitetssäkrar er krisplanering

Organisationens krisledningsförmåga är inte bara beroende av att det finns checklistor och planer. Individerna i krisledningen måste också få möjlighet att träna och öva den specifika situation som en kris innebär. Vi genomför både mindre och större övningar där press/media och skådespelare deltar.

Större övningar
De större övningarna är omfattande (hel eller halvdag) och innefattar fler deltagare, manus, radio-/TV-sändningar etc. Allt utformas tillsammans med Er. Dagen då övningen sker kommer vi till Er med kameror, telefonväxel och all annan utrustning som behövs. Övningarna består oftast av två olika scenarios och efter övningen får Ni en rapport.

Mindre övningar
De mindre övningarna är lärarledda halvdagsövningar där läraren, efter en kortare introduktionskurs, spelar upp ett par scenarios på storbild och ger deltagarna deadlines att fatta snabba beslut. Scenarierna är antingen standardscenarios eller anpassade till Er specifikt.

Intranetövningar
Genomför övningar när det passar Er. Ladda ned färdiga övningar med handledaranvisningar direkt från Ert eget nätverk. Vi utbildar Era handledare.

document_pdf Läs mer om våra övningar