Svensk Krisledning övar och krisutbildar Nynäshamns kommun

Svensk Krisledning får förnyat förtroende att genomföra krisutbildningar och övningar för Nynäshamns kommun under 2017 och 2018.