Svensk Krisledning flyttar huvudkontoret

Årets första kvartal var en stor framgång för Svensk Krisledning. Ett mycket bra gensvar från marknaden i Sverige samt etablering av återförsäljare för Crisis Commander i både Tyskland och Norge, ledde till att bolaget i april beslutade att flytta till större lokaler med expansionsmöjligheter.

Idag öppnar Svensk Krisledning därför verksamheten i Folksams tidigare lokaler i Skärholmen, söder om Stockholm.

– Vi får nu mer representativa lokaler och jag ser fram emot att vi snabbt ska växa ur även dessa, säger Thomas Hagström, VD, Svensk Krisledning AB.

Bolagets nya adress är Ekholmsvägen 23 i Skärholmen.