Solna Stad väljer Crisis Commander

Solna Stad har efter en omfattande utvärdering och upphandling sällat sig till de allt fler kommuner och kommunala bolag som väljer Crisis Commander i Sverige.

– Den krävande kravspecifikationen och noggranna utvärderingen visar att Crisis Commander inte bara är ledande på marknaden idag utan även kommer vara så i framtiden. Att Crisis Commander dessutom var billigare än konkurenternas produkter inger förtroende hos kunderna, säger Lars Blomgren, Account Manager på Svensk Krisledning AB.