Kontaktpersoner

Behöver du som är journalist kommentarer, svar på frågor eller annan information om Svensk Krisledning? Kontakta…

VD

Thomas Hagström
Tel: 08-710 05 10
Mobil: 070-257 37 70
Email: thomas.hagstrom@krisledning.se

Bild finns i bildarkivet.