Företagsfakta

Firma Svensk Krisledning Aktiebolag
Org.nummer 556630-4456
Huvudkontor Fågelviksvägen 18, 145 53 Norsborg
Tel 08-710 05 10
E-mail info@krisledning.se
Bankgiro 5442-9220

 

 

Kortfakta om Svensk Krisledning

Svensk Krisledning AB startades 2001 och ingår sedan januari 2017 i Everbridge-gruppen. Företaget drivs av personer med lång och bred erfarenhet av krishanteringsfrågor. Bolagets grundare konstaterade hösten 2001 att det fanns ett stort behov av professionell kris- och kontinuitetshantering.

Därför påbörjade bolaget utvecklingen av krisledningssystemet Crisis Commander som lanserades i sin första version senhösten 2002. Det används idag av ett stort antal svenska företag, organisationer, myndigheter och kommuner.

Framgångsrik försöksförsäljning
Under åren 2004-2005 pågick försöksförsäljning på ett litet antal utländska marknader med hjälp av lokala distributörer. Från 2006 utökades detta och Crisis Commander finns representerat i samtliga världsdelar utom Afrika.

Utmärkelser
Svensk Krisledning har de senaste åren vunnit förtroendet att lotsa allt fler företag och organisationer fram till en fungerande krisberedskap. Det är också en av anledningarna till att företaget senhösten 2006 erövrade fjärde plats bland Sveriges snabbast växande teknologiföretag och utsågs till ”Technology Rising Star” av Deloitte Sverige och Svenska Riskkapitalföreningen.

2008 rankades Svensk Krisledning av Deloitte bland Europas 100 snabbast växande företag och fick en utmärkelse för detta vid en ceremoni i London i december 2008.

På hemmamarknaden kommer vidareutvecklingen av konsult- och utbildningstjänster samt krisledningsövningar bli en allt viktigare del av Svensk Krislednings inhemska erbjudanden, trots att den internationella satsningen fortsätter.