Företagsfakta

Svensk Krisledning AB
Org.nummer 556630-4456
Huvudkontor Fågelviksvägen 18, 145 53 Norsborg

OBS! Ny adress från 15/5 2019:
Box 70396, 107 24 Stockholm
Besöksadress: Klarabergsviadukten 70, 4tr (WTC – City Office)

Tel 08-710 05 10
E-mail evbgswe@everbridge.com
Bankgiro 5442-9220

Kortfakta om Svensk Krisledning

Svensk Krisledning AB startades 2001 och ingår sedan januari 2017 i Everbridge-gruppen. Företaget drivs av personer med lång och bred erfarenhet av krishanteringsfrågor. Bolagets grundare konstaterade hösten 2001 att det fanns ett stort behov av mjukvaror för kris- och kontinuitetshantering. Crisis Commander lanserades 2002 och används idag i mer än 50 länder.

Under 2017 utökade produktutbudet med ett flertal kommunikationsverktyg från moderbolaget Everbridge Inc (Nasdaq: EVBG).