MASS NOTIFICATION (MN)

Marknadens mest kraftfulla system för tidskritiska meddelanden.

Allmänt

Du kan enkelt importera kontaktdata (manuellt eller via s.k API) eller samla in via en web-portal som ingår.

Obegränsat antal meddelandemallar (t.ex evakueringsinstruktioner, krisplaner mm) kan skapas.

Larma automatiskt (sätt upp triggers baserat på t.ex väder, inkommande larm, twitter mm).

Larma listor eller via karta (t.ex kan enskilda byggnader inom ett fabriksområde behöva olika meddelanden).

Scenariolarmning ingår.

Via kartfunktionen ser du dina kontor, fabriker och personalens statiska adresser (t.ex kontoret, hemmet, sommarstugan).

Du ser i realtid vilka som läst och kvitterat meddelanden.

Larma från PC eller APP.

Traveltracker-kunder (International SOS) kan kommunicera med lokala personer, inte enbart utlandsstationerade.

Lokala nödmedddelanden är kostnadsfria.

Exempel på kommunikationsvägar:

  • Tvåvägs-sms. Ställ Ja/Nej frågor till mottagarna.
  • E-post med konfirmering – be mottagarna kvittera mottagandet.
  • Polling sms. Ge mottagaren upp till 9 svarsalternativ.
  • Röstlarmning med kvittens. Flera språk ingår.
  • Push meddelanden – till appen Everbridge.
  • Publicera meddelanden direkt till Era sociala medier och hemsida.
  • Röstbrevlåda – ring upp och lyssna till meddelanden!
  • Konferensfunktion – 4 parallella konferenser med 96 deltagare vardera.