Kurser 2016


Crisis Commander grundkurs

Lär dig grunderna i krishanteringssystemet Crisis Commander. Utforma larmlistor, använd kommunikationssystemen, gör planer och lär dig använda verktyget under en kris – logg, lägesbild mm.
Datum: 18/5 och 23/11 förmiddagar

Crisis Commander påbyggnadskurs

Lär dig använda distributionslistor, nödhemsidor, scenariobaserad inlarmning och mycket mer.
Datum: 18/5 och 23/11 eftermiddagar

Stabsutbildning grundkurs

Lär dig arbeta i en krisstab. Förstå roller, metodiken, kristablåerna (logg, lägesbild och “att göra listan”) – allt för att skapa en struktur när det är som mest rörigt och stressigt.
Datum: 19/5 och 24/11 förmiddagar

Krisövning med motspel

Arbeta i stab under en kris (på traditionellt vis, utan Crisis Commander). Lös problem, möt media, fatta beslut i motvind, En hektisk halvdag för den som vill förstå vad en kris och krisövning kan innebära.
Datum: 19/5 och 24/11 eftermiddagar

document_pdf Ladda ner kursprogram