Postadress

Svensk Krisledning AB
Fågelviksvägen 18
145 53 Norsborg

OBS! Ny adress från 15/5 2019:
Box 70396, 107 24 Stockholm
Besöksadress: Klarabergsviadukten 70, 4tr (WTC – City Office)

Telefon: 08-710 05 10
E-mail: Evbgswe@everbridge.com

Supportfrågor

Support e-mail:
support@crisiscommander.com