IT ALERTING

IT Incident Response Management

När IT systemen fallerar är affärsverksamheten i fara och kunder blir frustrerade.

För att minimera inverkan behöver du se till att rätt IT-personal engageras så fort som möjligt, att ledningen blir informerad och att påverkade kunder får en tydlig och kundvänlig information.

IT Alerting är en kraftfull produkt för IT-avdelningen som hanterar stora mängder fel och status meddelanden. Agera snabbare och minimera avbrottstiden.

Koppla felmeddelanden till rätt mall och mottagare för automatisk larmning eller konferenssamtal. Inbyggd kalenderfunktion, larma inte de som är på semester. Färdiga kopplingar till ServiceNow, BMC Remedy, RemedyForce, HP Service Manager mfl.

ita-scrns

Kalenderfunktion – jourscheman

Möjligheten att påskynda teknikers ingripande hjälper Er att återställa tjänsterna enligt sina servicenivåavtal. Den intelligenta kalendern håller jourscheman uppdaterade och bestämmer automatiskt vem som som skall larmas (primär och backup), och hur eskalering skall ske om det behövs.

Kommunikationsvägar och kanaler

När en IT incident händer måste organisationen kommunicera med olika grupper av människor så snabbt som möjligt och på ett konsekvent sätt. Med riktade meddelanden kan du automatiskt identifiera och kontakta rätt IT-personal, kunder och övriga via flera kommunikationsvägar samtidigt.

Aktivering av incidentteam

Att manuellt behöva sätta upp och skicka ut inloggningsdetaljer till ett virtuellt konferensrum är tidskrävande och ökar följdaktligen incidentens varaktighet. Genom ”1-click” kan organisationen snabbt få t.ex. alla jourtekniker att omedelbart kopplas in i ett konferenssamtal. Inget nummer att memorera, inga åtkomstkoder – Ni kopplas automatiskt till konferensen från ett röstmeddelande, ett sms eller ett e-post var som helst i världen.

IT Alerting – integrationsmöjligheter

ServiceNow och BMC Remedy har färdiga 2-vägskopplingar till IT-Alerting. Detta hjälper till att förbättra Era arbetsflöden och effektivisera processerna för hantering av IT incidenter. Du får en gemensam översiktsbild för ditt incident team.

Från IT-Alerting skickar du rätt meddelande till rätt mottagare , t.ex via röstmeddelande, SMS, email, konferenssamtal eller push meddelanden (allt med konfirmeringsmöjlighet).

Rapportering, revision och uppföljning

IT Alerting ger snabb tillgång till detaljerade rapporter och en logg för revision.

Ni kan t.ex. se vem som kontaktades, hur detta skedde, om de bekräftade och vid vilken tidpunkt detta skedde.

ita-circle