Incident Management Module – IMM

IMM är ett webbaserat incidenthanteringssytem. Med IMM hanterar Du vardagsincidenter – inrapportering, hantering och uppföljning enligt ITIL. IMM kan användas tillsammans med krishanteringsmodulen CMM för automatisk eskalering av problem som inte löses i tid.

Funktioner och innehåll

 • Inrapportering kan ske anonymt (whistleblower-funktion)
 • Ni anpassar själva innehållet i menyer, rapporter etc.
 • Centrala handläggare utser Utredare för att hantera incidenter
 • Klassificera incidenter med Era prioritetsbegrepp
 • Sätt ”deadlines” för incidenter innan eskalering sker
 • Eskalering (till vem/vilka) bestämmer Ni själva
 • Om Ni även använder CMM (Crisis Management Module) kan eskalering ske till t.ex Krisledningen
 • Mängder av rapporter med grafer etc.
 • Dynamiska rapporter – skapa dina egna
 • Allt loggas – följ ett ärende från början till slut.
 • Till varje incident kan viktiga dokument, bilder och processer kopplas
 • Definiera proaktiva åtgärder och följ upp dem efter att en incident lösts
 • Hanterar både operationella och HR incidenter
 • Åtkomligt via PC, Mac, iPad, m.m.
 • Ingen installation av datorer eller program behövs
 • Inget underhåll krävs
 • Skalbart – från små till stora organisationer
 • Driftas i säkra IT-centraler
 • Full systembackup flera gånger per dygn

 Ladda ner en presentation om IMM

 Ladda ner en presentation om Crisis Commander