Hantering av krissituationer i skolor

Svensk Krisledning har tillsammans med en av Sveriges större kommuner inlett ett samarbete för hantering av krissituationer i skolor.

Projektet skall ge skolorna i kommunen möjlighet att snabbt kunna larma och informera personal och elever vid behov. Lösningen, Crisis Commander, kommer även att ge skolorna och kommunen stöd för att hantera informationsutbyte med anhöriga.

Utöver detta kommer skolorna även att ha tillgång till checklistor och dokumentation för hur olika situationer skall hanteras. Allt detta i sina mobiltelefoner.

Resultatet av samarbetet kommer efter införandet att göras tillgängligt för alla de kommuner som använder Crisis Commander, som en del av informationsutbytet mellan våra kommunkunder.