Crisis Commander version 4.9.6

Crisis Commander version 4.9.6 börjar distribueras globalt. Ny funktionalitet inkluderar ytterligare säkerhetsinställningar och fler funktioner i appen Crisis Commander Connect.