Crisis Management Module – CMM

CMM är ett app- och webbaserat ledningssystem för kris- och kontinuitetshantering för både mindre, medelstora och större organisationer. Systemet används idag av hundratals organisationer i över 40 länder. Det är tillgängligt dygnet runt över internet via PC, mobiltelefoner (App) och PDA (t.ex iPad).

Systemet är känt för att vara mycket enkelt att använda!

Krisledningar använder systemet för att genomföra övningar, bygga en krisberedskap och för att koordinera motåtgärder i krislägen.

Funktioner och innehåll

 • Åtkomligt över hela världen via internet
 • Loggning/dagbok med tidsstämpling av oberoende part
 • Ni får flera reservkommunikationssystem (t.ex e-post och sms)
 • Åtkomligt via PC, Mac, mobiltelefon, iPad, m.m.
 • Ingen installation av datorer eller program behövs
 • Inget underhåll krävs
 • Skalbart – från små till stora organisationer
 • Avancerad funktion för röstlarm (tillägg)
 • Plats att ladda upp viktiga dokument för användning vid kris
 • Driftas i säkra IT-centraler
 • Full systembackup flera gånger per dygn

Ladda ner en presentation om Crisis Commander