Crisis Commander

Crisis Commander (CC) är ett app- och webbaserat ledningssystem för kris- och kontinuitetshantering för alla organisationer. Det är tillgängligt dygnet runt över internet via PC, mobiltelefoner (App) och PDA (t.ex iPad).

Krisledningar använder systemet för att genomföra övningar, bygga en krisberedskap och för att koordinera motåtgärder i krislägen.

Funktioner och innehåll

 • Åtkomligt över hela världen via internet
 • Loggning/dagbok med tidsstämpling av oberoende part
 • Kommunikationsvägar som ingår:
  • Tvåvägs-sms. Ställ Ja/Nej frågor till mottagarna.
  • E-post med konfirmering – be mottagarna kvittera mottagandet.
  • Röstlarmning med kvittens.
  • Två nödhemsidor
  • SitRep – lägesbild

Ladda ner en presentation om Crisis Commander