Svensk Krisledning rapporterar lönsamhet efter bara fyra månader

Svensk Krisledning AB rapporterar lönsamhet redan mindre än fyra månader efter förlanseringen av krishanterings-programmet Crisis Commander. Programmet utvecklades i nära samarbete med svenska säkerhetsexperter under 2001 och 2002, och förlanserades i början av oktober.

– Trots att vi bara förlanserat systemet till en utvald, mindre del av den svenska marknaden, har vi redan nått avsevärda försäljningsframgångar, säger Thomas Hagström, VD.

Som en följd av detta rapporterar bolaget, som startade förra sommaren, att man nu nått lönsamhet på månadsbasis samt att man kommer att rapportera en vinst för sitt första förlängda verksamhetsår som slutar i december 2003.

– Vi har idag närmare femton kunder och ökar med mellan tre och fem per månad och räknar med att ha uppemot 100 kunder inom det närmaste året, säger bolagets marknadschef Kenneth Hellqvist.

Kundtillströmningen väntas från både Sverige och utlandet. Nuvarande kunder i Sverige finns främst bland industriföretag, statliga myndigheter samt bank- och finansföretag.

Förmånserbjudande till medlemmar i TEKOindustrierna

Nu har även bransch- och arbetsgivarorganisationen Tekoindustrierna tecknat ett samarbetsavtal med Svensk Krisledning kring katastrofhanteringssystemet Crisis Commander. Avtalet innebär att Crisis Commander ingår i förmånspaket TEKO Plus som riktas till medlemsföretagen inom svensk textil- och konfektionsindustri.

En förutsättning för få utnyttja TEKO Plus-förmånerna är att man är medlem i Tekoindustrierna. Vill ditt företag utnyttja TEKOindustriernas erbjudande? Det kan du göra även om ditt företag inte är medlem. Då får ni information om övriga fördelar med ett medlemskap.

Teknikföretagens medlemmar får erbjudande om Crisis Commander

Teknikföretagen och Svensk Krisledning tecknade nyligen ett samarbetsavtal kring katastrofhanteringsprogrammet Crisis Commander. Avtalet innebär att VI tagit med Crisis Commander i sitt förmånspaket Teknikföretagen Plus som riktas till de mindre och medelstora medlemsföretagen.

Förutsättningen för att företag ska kunna utnyttja Teknikföretagen Plus-förmånerna är att man är medlem i Teknikföretagen och har mindre än 50 anställda. Vill ditt företag utnyttja VI:s förmånliga erbjudande om Crisis Commander?

Kontakta först Teknikföretagen (se nedan). Det kan du göra även om ditt företag inte är medlem i Teknikföretagen. Då får ni VI Plus-mappen och information om övriga fördelar med ett medlemskap i Teknikföretagen.