HKScan börjar använda Crisis Commander

HKScan Sverige är en del av HKScan-koncernen, som är Sveriges största företag inom kött och chark, och har tillverkat mat till det svenska folket sedan 1899.

HKScan förädlar och marknadsför ett brett sortiment av gris-, nöt- och lammkött, charkvaror och färdigmat. Scan och Pärsons är några av Sveriges starkaste och mest välkända varumärken i deras portfölj.

– Det är otroligt roligt att HKScan valt Crisis Commander för att ytterligare stärka sin krishanteringsförmåga, säger Lars Blomgren på Svensk Krisledning AB och fortsätter:

– Nyckeln till Svensk Krislednings framgång är vår apps överlägsna funktionalitet och det kunnande som Svensk Krisledning besitter.

 

Svensk Krisledning AB, etablerat 2002, utvecklar och levererar det prisbelönta krishanteringsverktyget Crisis Commander i över 40 länder samt genomför krisövningar och utbildningar i Norden.

Önskar Ni ytterligare information – kontakta Thomas Hagström, thomas.hagstrom@krisledning.se

Svensk Krisledning delade ut pris för Årets Säkerhetsbragd

sec_awards_2014

Lars-Göran Uddholm, Räddningstjänsten och Thomas Hagström, Svensk Krisledning AB.
Foto: Kalle Assbring

Thomas Hagström, VD Svensk Krisledning AB, delade ut priset för Årets Säkerhetsbragd på Security Awards till Lars-Göran Uddholm från Räddningstjänsten.

Juryns motivering: När samhället drabbas av något som ingen trodde var möjligt, vem är då lämpligast att ledan en sådan insats, om inte en person med lång och bred yrkeserfarenhet? Genom att använda sin erfarenhet och samla kompetenta yrkesmän omkring sig kunde Lars-Göran Uddholm leda och sakta men säkert få kontroll på den katastrofbrand som härjade i somras. Han stod outtröttligt vid rodret, på ett stabilt, tillgängligt och förtroendefullt sätt.

 

 

Transavia väljer Crisis Commander

transavia2Holländska Transavia.com, Air France KLM Groups lågprisbolag, har efter en utvärdering av olika programvaror valt att ingå avtal med Svensk Krisledning AB avseende krishanteringsprogramvaran Crisis Commander med tillhörande app. Vid en ceremoni på flygplatsen Schiphol, inför holländsk press, signerade Transavias VD och ordförande, Mattijs ten Brink avtalet tillsammans med Lars Blomgren från Svensk Krisledning. Avtalet sträcker sig initialt över fyra år och inbegriper även leverans av diverse konsultativa tjänster.

”Det är glädjande att Crisis Commander fortsätter att stärka sin position hos flygbolag, luftfartsmyndigheter och flygplatser runt om i världen. Tillkomsten av appen 2013 har medfört att allt fler ser hur pass enkel krishantering trots allt kan vara”, säger Thomas Hagström, VD på Svensk Krisledning AB.

Svensk Krisledning AB (www.krisledning.se), etablerat 2002, utvecklar och levererar det prisbelönta krishanteringsverktyget Crisis Commander i över 40 länder samt genomför krisövningar och utbildningar i Norden.

Önskar Ni ytterligare information – kontakta då Thomas Hagström, thomas.hagstrom@krisledning.se

Appen gör succé – många nya Crisis Commander-kunder hittills i år

Året 2014 har inletts på ett fantastiskt sätt för Svensk Krisledning AB – appen har gjort storsuccé. Bland de nya kunder som i år valt Crisis Commander finns tre kommuner (bl a Västerås stad), två internationella läkemedelsbolag (exempelvis Baxter Medical), en svensk bank, ett internationellt IT-bolag, samt Kungliga Operan i Stockholm.

Gemensamt för de nya kunderna är att de anser att appen ger dem möjlighet att höja krisberedskapen inom organisationen på ett sätt som inte tidigare var möjligt.

”Gensvaret och intresset för appen har varit enormt”, säger Lars Blomgren, och fortsätter ”I princip alla företag, myndigheter och offentliga organisationer som vi mött, ser vilken möjlighet appen är till en förbättrad krishanteringsförmåga.”

Anand Ganeson ny medarbetare på Svensk Krisledning AB

Svensk Krisledning AB fortsätter att satsa framåt och anställer Anand Ganeson som systemutvecklare.

Anand Ganeson– Vi är väldigt glada över att ha Anand i vår organisation. Med sina djupa kunskaper inom utveckling och mjukvarulösningar så kommer han att vara viktig för vidareutvecklingen av våra programvaror, säger Michael Hellqvist, CTO på Svensk Krisledning.

Närmast kommer Anand att driva utvecklingen av en ny spännande tjänst som ska presenteras under sista kvartalet 2014.

Svensk Krisledning AB, etablerat 2002, utvecklar och levererar det prisbelönta krishanteringsverktyget Crisis Commander i över 40 länder samt genomför krisövningar och utbildningar i Norden.

 

Heap Consulting AB och Svensk Krisledning i samarbetsavtal

Heap Consulting AB och Svensk Krisledning i Stockholm har ingått ett långtgående samarbetsavtal avseende krishanteringstjänster och utredningsuppdrag.

”Vi har under 2013 sett en kraftigt ökad efterfrågan på våra övningar, systemleveranser och därtill hörande utredningar och analyser. Genom att förstärka vår organisation med Heap Consulting AB:s specialister kommer våra och deras kunder kunna tillgodogöra sig bägges specialistkompetenser och verktyg”, säger Thomas Hagström, VD på Svensk Krisledning AB.

heap consultingTillsammans har bolagen utvecklat tjänsten SVEAP – en effektiv analys av en organisations krisförmåga med tillhörande rekommendationer. SVEAP-analysen är attraktivt prissatt (8.900 kronor exkl. moms) och ger en lättöverskådlig lägesbild av organisationens förmåga och förbättringsområden.

Helena Imhäuser, grundare och partner på Heap Consulting AB, tillägger: ”Intresset för krisberedskap och krishantering fortsätter att öka i Sverige. Varje organisation är unik och har olika förutsättningar för sitt krishanteringsarbete. Med Svensk Krislednings mjukvaror och SVEAP-analysen får våra kunder tillgång till moderna och kraftfulla verktyg och metoder”.

Heap Consulting AB, är specialister inom krishantering och dess medarbetare har skapat över 50 krisorganisationer och genomfört närmare 200 krisövningar. www.heapconsulting.se, helena@heapconsulting.se.

Svensk Krisledning AB, etablerat 2002, utvecklar och levererar det prisbelönta krishanteringsverktyget Crisis Commander i över 40 länder samt genomför krisövningar och utbildningar i Norden.

Säkert Företag AB och Svensk Krisledning i samarbetsavtal

Säkert Företag AB och Svensk Krisledning i Stockholm har ingått ett samarbetsavtal avseende mjukvaran Crisis Commander och bedrägeriutredningar-/försäkringar.

”Vi har under 2013 sett att bedrägerierna ökar mot företagen och myndigheterna. Säkert Företags tjänster lämpar sig väl för våra kunder som behöver tillgång till extern expertis med de rätta verktygen och resurserna, säger Thomas Hagström, VD på Svensk Krisledning AB. Säkert Företag

Niels Sögaard, VD på Säkert Företag: ”Intresset för applikationer inom Krisberedskap och krishantering kompletterar våra tjänster och produkter på ett naturligt sätt. Utvecklingen går allt mer åt intelligenta appar där säkerhetschefer och ledningen vill ha ett stöd i fickan när så erfordras”.

Säkert Företag AB, etablerat 1996, är specialister inom brottsutredning, bedrägerisäkerhet och bedrägeriförsäkringar. Medarbetarna har ett förflutet från bl.a. Polisen och SÄPO. www.sakertforetag.se, nielssogaard@sakertforetag.se.

Svensk Krisledning AB, etablerat 2002, utvecklar och levererar det prisbelönta krishanteringsverktyget Crisis Commander i över 40 länder samt genomför krisövningar och utbildningar i Norden.

Svensk Krisledning och Security Solution Scandinavia AB inleder samarbete

Göteborgsbaserade Security Solution och Svensk Krisledning i Stockholm har ingått ett samarbetsavtal som manifesterades genom att nyligen erhålla en upphandling hos Nynäshamns kommun avseende riskanalyser och krishantering.

Security Solution”Vi har en längre tid sökt en partner som kan genomföra riskanalyser och har tillgång till mjukvaror åt våra kunder. Valet föll på Security Solution Scandinavia AB och jag ser fram emot en utveckling av samarbetet inom fler områden”, säger Thomas Hagström, VD på Svensk Krisledning AB.

Anders Möller, VD på Security Solution Scandinavia AB: ”Riskanalyser är nyckeln till krishantering och incidenthantering. Svensk Krislednings verktyg CMM och IMM ger våra kunder en kostnadseffektiv lösning”.

Security Solution Scandinavia AB, etablerat 2008, är specialiserat inom riskanalyser och skaparen av mjukvarorna RiskSolution och AuditSolution.

Svensk Krisledning AB, etablerat 2002, utvecklar och levererar det prisbelönta krishanteringsverktyget Crisis Commander samt krisövningar och utbildningar i över 40 länder.

Svensk Krisledning på Fastighetsmässan i Kista

”Stor succe och många intresserade kunder. Framförallt föll intresset på vår incidenthanteringsmodul – världens enklaste incidenthanteringssstem”, säger Lars Blomgren, Svensk Krisledning.

Fastigmässan”Det blev precis som vi trodde – att kunna visa ett så enkelt sätt att skapa stringens i företagens incidenthantering uppskattades mycket av våra besökare. Framförallt organisationer som är ISO-certifierade insåg värdet med lösningen och speciellt loggningen av avvikelser. Jag tror på motsvarande succe för produkten på de mässor som vi närmast kommer att ställa ut på, dvs OFFSÄK i Malmö, Vitalis och ASIS Säkerhetsmässa i Göteborg.”

Kurser på Företagsuniversitetet

Staffan Schmidt på Staffan Schmidt Media AB har sedan flera år arbetat med Svensk Krisledning inom områdena krisövningar och kriskommunikation. Under 2012 har samarbetet fördjupats och kurser hålls nu tillsammans på Företagsuniversitetet, till exempel inom kursen ”Säkerhetschef Diplomutbildning”.

Staffan Schmidt har lång erfarenhet som journalist och programledare för bland annat Måndagsbörsen i TV, och var också sändningsledare för nattradion när Olof Palme mördades.

Från 2003 driver han det egna företaget Staffan Schmidt Media AB som utbildar i medie- och krishantering på ledarskapsnivå. Thomas Hagström, VD för Svensk Krisledning AB, säger: ”Staffans kunskap och entusiasm är ovärderlig och väldigt uppskattad av våra kunder. Vi är glada för att samarbetet hela tiden utvecklas och fördjupas.”.