Samhällsviktiga webbsidor nere. Crisis Commander fungerar som normalt.

VIKTIG INFORMATION TILL CRISIS COMMANDER-KUNDER
Flera av samhällets viktigaste webbsidor för krishantering ligger nere. Regeringen.se, ud.seMSB.se, och krisinformation.se med flera.
Crisis Commanders samtliga servrar fungerar som normalt. Vår personal har kallats in och övervakar driften.
Använd med fördel nödhemsidorna och reservkommunikationsmöjligheterna i Crisis Commander.