Stor finansaktör tecknar IMM-avtal

Stor finansaktör tecknar avtal avseende IMM – Incident Management Module. IMM finns i två versioner och stödjer whistleblowerfunktionalitet.