Utbildning av mediekommunikatörer i Södertälje kommun

I samarbete med Security Solution utbildar vi mediekommunikatörer i Södertälje kommun i syfte att stärka kommunens kriskommunikationsgrupp.

Samverkansövningar med Trafikverket

Trafikverket har valt Svensk Krisledning AB att leverera ett flertal samverkansövningar under 2015 och 2016.

– Samhällets krav på robust infrastruktur och tillhörande krisberedskap ökar alltmer. Vi är stolta över att få hjälpa Trafikverket med deras pågående arbete, säger Lars Åsander, övningsexpert på Svensk Krisledning AB.