Ännu fler kommuner väljer Crisis Commander

Under den senaste tiden har flera kommuner och kommunala bolag valt att använda Crisis Commander för sin krishantering. Bland de senaste finns t ex Eskilstuna kommun, Lunds kommun och Göteborg Energi.

Förutom all funktionalitet som finns i Crisis Commander så är vårt sätt att implementera lösningen en viktig del på den kommunala marknaden:

”Det är inget krångel om hur mycket arbete och konsulter som behövs utan hela implementationsfasen är planerad och strukturerad” säger vd Thomas Hagström.

”Det är en trygghet för våra kunder att exakt veta vad man har då vårt implementeringsprogram är genomfört, utan obehagliga överraskningar.”