Heap Consulting AB och Svensk Krisledning i samarbetsavtal

Heap Consulting AB och Svensk Krisledning i Stockholm har ingått ett långtgående samarbetsavtal avseende krishanteringstjänster och utredningsuppdrag.

”Vi har under 2013 sett en kraftigt ökad efterfrågan på våra övningar, systemleveranser och därtill hörande utredningar och analyser. Genom att förstärka vår organisation med Heap Consulting AB:s specialister kommer våra och deras kunder kunna tillgodogöra sig bägges specialistkompetenser och verktyg”, säger Thomas Hagström, VD på Svensk Krisledning AB.

heap consultingTillsammans har bolagen utvecklat tjänsten SVEAP – en effektiv analys av en organisations krisförmåga med tillhörande rekommendationer. SVEAP-analysen är attraktivt prissatt (8.900 kronor exkl. moms) och ger en lättöverskådlig lägesbild av organisationens förmåga och förbättringsområden.

Helena Imhäuser, grundare och partner på Heap Consulting AB, tillägger: ”Intresset för krisberedskap och krishantering fortsätter att öka i Sverige. Varje organisation är unik och har olika förutsättningar för sitt krishanteringsarbete. Med Svensk Krislednings mjukvaror och SVEAP-analysen får våra kunder tillgång till moderna och kraftfulla verktyg och metoder”.

Heap Consulting AB, är specialister inom krishantering och dess medarbetare har skapat över 50 krisorganisationer och genomfört närmare 200 krisövningar. www.heapconsulting.se, helena@heapconsulting.se.

Svensk Krisledning AB, etablerat 2002, utvecklar och levererar det prisbelönta krishanteringsverktyget Crisis Commander i över 40 länder samt genomför krisövningar och utbildningar i Norden.

Säkert Företag AB och Svensk Krisledning i samarbetsavtal

Säkert Företag AB och Svensk Krisledning i Stockholm har ingått ett samarbetsavtal avseende mjukvaran Crisis Commander och bedrägeriutredningar-/försäkringar.

”Vi har under 2013 sett att bedrägerierna ökar mot företagen och myndigheterna. Säkert Företags tjänster lämpar sig väl för våra kunder som behöver tillgång till extern expertis med de rätta verktygen och resurserna, säger Thomas Hagström, VD på Svensk Krisledning AB. Säkert Företag

Niels Sögaard, VD på Säkert Företag: ”Intresset för applikationer inom Krisberedskap och krishantering kompletterar våra tjänster och produkter på ett naturligt sätt. Utvecklingen går allt mer åt intelligenta appar där säkerhetschefer och ledningen vill ha ett stöd i fickan när så erfordras”.

Säkert Företag AB, etablerat 1996, är specialister inom brottsutredning, bedrägerisäkerhet och bedrägeriförsäkringar. Medarbetarna har ett förflutet från bl.a. Polisen och SÄPO. www.sakertforetag.se, nielssogaard@sakertforetag.se.

Svensk Krisledning AB, etablerat 2002, utvecklar och levererar det prisbelönta krishanteringsverktyget Crisis Commander i över 40 länder samt genomför krisövningar och utbildningar i Norden.