Mobiloperatören 3 tecknar avtal om Crisis Commander

3 är en världsledande mobiloperatör som specialiserat sig på 3G. De erbjuder både företag och privatpersoner mobil telefoni, mobilt bredband samt en rad olika mobila tjänster.

3 har ingått ett avtal på Crisis Commander för sin svenska och danska organisation med syfte att ytterligare förbättra sin krishanteringsförmåga.

Thomas Hagström, VD på Svensk Krisledning: ”Det är glädjande att 3 valt Crisis Commander. Det är en stor ära att få ha ytterligare en global telekomleverantör som kund”.

Jan Hägglund, Säkerhetsansvarig på 3 säger så här: ”På 3 arbetar vi konstant med kontinuitetsfrågor. Som en del i detta arbete valde vi Crisis Commander som verktyg för att hjälpa oss i såväl förberedelser som kris.”

Samarbetsavtal med Louise Hamilton

Svensk Krisledning AB och Salamander fakta&fantasi (www.louisehamilton.se) har ingått ett samarbetsavtal.

Louise Hamilton på Salamander fakta&fantasi kommer att stötta Svensk Krisledning inom områdena mediahantering, rådgivning och utbildning och krisövningar.

Louise är journalist & författare med lång erfarenhet av såväl radio som TV, tidningar och web och har arbetat i många år på Sveriges Radio, Studio1, Göteborgs-Posten mm.

Louise röst är kanske mest känd från Dagens Eko och P3.

Thomas Hagström, VD för Svensk Krisledning AB, säger: ”Louise djupa kompetens och engagemang ger ytterligare en dimension till våra krisövningar och utbildningsaktiviteter åt våra kunder”.

Roxtec Group genomförde Riskanalys

Roxtec Group utvecklar, tillverkar och säljer kompletta tätningslösningar för kabel- och rörgenomföringar. De modulbaserade tätningarna är grunden, men Roxtecs tillväxt bygger främst på engagerade medarbetare, starka värderingar och kundfokus.

Roxtec har genomfört en riskanalys för sin IT-verksamhet med syfte att ytterligare förbättra sina processer och avbrottshantering.

Thomas Hagström, VD på Svensk Krisledning: ”Regelbundna riskanalyser är A och O hos många framgångsrika företag som Roxtec. Att minimera sina risker och säkra sina leveranser är ju faktiskt vad levererande företag måste uppnå, dag efter dag – dygnet runt, året runt.”.

Johan Jartelius, CIO på Roxtec Group berättar: ”På Roxtec är kunden i fokus och för att i alla lägen säkra leveranserna står incident och avbrottshantering i fokus. Vi arbetar konstant med förbättringar och därför gör vi riskanalyser som ett led i det arbetet.”