Stockholm Vatten AB och Nynäshamns kommun – gemensam krisövning

Stockholm Vatten har under en lång följd av år övat sin krisorganisation i att hantera allvarliga störningar i dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen.

Nu har övningarna utvidgats till att även innefatta de kommuner StockholmVatten försörjer med dricksvatten och Nynäshamns kommun var den första kommunen som deltog.

Thomas Hagström, VD för Svensk Krisledning AB, säger: ”Att öva med sina kunder är oerhört viktigt  man är tvungen att prestigelöst samverka och lösa en svår situation tillsammans.”.

Under en hel dag övade man gemensamt, både operativt ute i fält och i stab hos Nynäshamns kommun. Dagen belyste mångfacetterade problem för kommunens invånare och avslutades med en presskonferens där Kommundirektör Birgitta Elvås redogjorde för situationen och vilka åtgärder som hade vidtagits.

Kenneth Kollberg, säkerhetschef, Nynäshamns kommun sade efter övningen: ”En väldigt väl genomförd övning med mängder av värdefulla erfarenheter. Samarbetet med Stockholm Vatten har nu övats i praktiken och flera olika personalgrupper har fått arbeta tillsammans för att lösa en svår situation.”

Sverker Westman, VD-stab, Stockholm Vatten säger: ”För oss är detta ett initiativ beslutat av VD. Vi vill öva tillsammans med våra kommuner för att gemensamt skapa en bättre förmåga. Våra experter får en fördjupad förståelse för kommunernas verksamhet och ett utvidgat kontaktnät vilket underlättar hanteringen av svåra påfrestningar avsevärt.”