Crisis Commander lanseras i Finland tillsammans med G4S

Crisis Commander med modulerna för krishantering och incidenthantering – CMM (Crisis Management Module) och IMM (Incident Management Module) – lanserades i Finland i samarbete med G4S i Helsingfors i Finlandia Huset den 21 september 2012.

Ett 40-tal finska företag och organisationer deltog i lanseringen med stort intresse.

Crisis Commander finns nu även tillgänglig i finsk version, vilket medför att programvaran erbjuds i sex olika språk (svenska, engelska, danska, norska, tyska och finska).

”Neste Oil blev i samarbete med G4S vår första kund i Finland och vi är mycket glada över det positiva gensvar vi nu får från den finska marknaden”, säger Thomas Hagström VD Svensk Krisledning.

Inom kort lanseras appar för iPhone och Android tillsammans med nya versionen 4.8, och kommer då att vara tillgängliga på iTunes App Store och Google Play.

Järfälla Kommun – stor krisövning

Järfälla Kommun arbetar aktivt med att utveckla sin krisorganisation och förmåga att hantera svåra situationer inom kommunen.

En större övning genomfördes den 13 och 14 september 2012 under ett helt dygn, inklusive nattetid för att pröva uthålligheten.

Övningen handlade om ett stort och omfattande elavbrott i Norra Stockholm där Krisledningen i Järfälla Kommun fick hantera svåra påfrestningar och göra nödvändiga prioriteringar.

Lars Åsander, Övningsansvarig på Svensk Krisledning AB, säger: ”En kommuns verksamhet är komplex och resurserna att hantera effekterna vid en större störning är begränsade. Att prioritera verksamhet och leda en kommun under sådana omständigheter ger ovärderliga erfarenheter ”.

Övningen belyste många problemområden och avslutades med ett radioväkteri i direktsändning där Kommundirektör Elisabeth Särenfors tillsammans med sitt team fick redogöra för situationen och vilka åtgärder som hade vidtagits.

Leif Blomqvist, säkerhetschef i Järfälla Kommun sade efter övningen: ”En otroligt omfattande och seriös övning som genomfördes på ett väldigt bra sätt. Vi har fått många värdefulla erfarenheter som utgör grunden för vårt framtida förbättringsarbete.”