EC konsult och Svensk Krisledning utvecklar Jordbruksverkets krishanteringssystem

EC Konsult har tillsammans med Svensk Krisledning fått förtroendet att leverera Krisledningssystemet LEIF till Jordbruksverket. LEIF står för ”LEdnings- och Informationssystem  För jordbruksverket”.

LEIF kommer att vara det ledningssystem som används vid krishantering av Jordbruksverkets nyinrättade krisledningsorganisation. Ledningssystemet ska användas vid kriser över hela Sverige ner till enskild Distriktsveterinär. Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård.

EC Konsult har genomfört första leveransen av ledningssystemet. Utvecklingen sker i nära samarbete med Jordbruksverket och slutleverans av LEIF sker sommaren 2010. EC Konsult ska därefter ansvara för drift och support av ledningssystemet under hela avtalsperioden.