Svensk Krisledning AB presenterar ny version av Crisis Commander

Under november 2009 börjar den nya versionen av krisledningsverktyget Crisis Commander att distribueras till över 200 kunder runt om i världen.

Nyheter som kunderna kommer att uppskatta är bland annat ett kraftigt förbättrat och utökat mobilt användargränssnittng, förenklad nödhemsideshantering och indikatorer som visar att tidskritiska uppgifter riskerar att bli försenade.

”Det sista årets framgångar i USA och Storbritannien har gett oss massor av idéer i nära samarbete med kunderna. Vi var redan tidigare en av få, kanske den enda aktören, som fullt ut stödde både Blackberry och iPhoneenheter. Det försprånget utökar vi nu”, säger Michael Hellqvist, CTO på Svensk Krisledning.