Svensk Krisledning AB och Skellefteå Kommun genomförde övning

Under oktober 2009 genomfördes en omfattande krisövning med Skellefteå kommun där såväl tjänstemän och politiker övades.

”Denna övning var mycket omfattande med stor samhällspåverkan och befäster vår ställning som en av de ledande aktörerna inom övningsområdet”, kommenterar Lars Åsander, Övningsansvarig på Svensk Krisledning.