Svensk Krisledning AB etablerar dotterbolag

Under september 2009 etablerade Svensk Krisledning AB dotterbolaget Crisis Commander Ltd i Storbritannien.

Bolagets lokalt anställda har sin bas på kontoret i närheten av Liverpool Street station i centrala London och kommer att marknadsföra krisledningssystemet Crisis Commander. Konsultativa insatser såsom övningar och krisplanering ombesörjs av lokala partners.

”Våra framgångar på den engelska marknaden har fortsatt under 2009 trots svåra allmänna förhållanden. Investeringen vi gör är betydande men väl avvägd. Marknaden för krisledningsverktyg är mycket stor och mognaden hos företag och myndigheter är långt mer utvecklad än på den Skandinaviska marknaden”, säger Thomas Hagström, VD på Svensk Krisledning.