Svensk Krisledning har vunnit ramavtal med Banverket, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsverket, Energimyndigheten och Vägverket

Svensk Krisledning AB har 2008-12-11 vunnit ramavtal avseende utbildningar, risk- och sårbarhetsanalyser samt studier och utredningar med Banverket, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsverket, Energimyndigheten och Vägverket.