Unik utbildning och examinering av krisexperter

Den 5-9 december är det svensk premiär för en avancerad utbildning och examinering av krisexperter med välrenommerade DRI Internationals kurs- och certifieringsprogram. Det sker i samarbete mellan Svensk Krisledning och kanadensiska ContinuityLink.

– Kris- och kontinuitetsplanering blir allt viktigare i allt fler organisationer. Därför har det också blivit väsentligt att organisationer förbättrar sina kunskaper om kontinuitetsplanering. Det är anledningen till att vi lanserar den här unika kursen i Sverige, säger Kenneth Hellqvist i Svensk Krisledning.

Utbildningen vänder sig till krisansvariga med cirka 1-2 års erfarenhet från kris- och kontinuitetsfrågor. Kursen heter BCLE2000 Business Continuity Management for Advanced Professionals och äger rum på engelska och på hotell Skogshöjd i Södertälje.

– Utbildning ger deltagarna en komplett orientering inom alla områden som krävs för en heltäckande  kris- och kontinuitetsplanering. Kursen håller ett högt tempo med tolv lektioner som genomförs under fyra dagar, säger Thomas Hagström, VD Svensk Krisledning.

– Varje lektion är upplagd så att eleverna lär sig att applicera utbildningen på sina egna organisationer. DRI Internationals CBCP-examinering och certifiering är en valfri komplettering på kursens sista dag.