Krisövar svenskt universitet

Svensk Krisledning kommer att genomföra sin första gemensamma krissimulering tillsammans med norska Management Training Laboratory, TheLab, ägt av bl a Ragnar Kjeserud. Uppdraget genomförs åt ett större svenskt universitet.

– Det här är verkligen intressant för oss. Medarbetare hos oss har arbetat med Ragnar Kjeserud i olika former de senaste tio åren. Nu när kombinationen av Crisis Commander och Ragnar Kjeseruds nya övningskoncept finns, skapas en kombination som är både unik och nydanande inom krisledningsområdet.

Ragnar Kjeserud är Nordens mest namnkunnige expert inom krissimuleringar och med erfarenheter sedan över 20 år. Han var tidigare huvudkraft bakom Nordisk Beredskapsakademi och Crisis Management Academy och har övat ett stort antal svenska och nordiska företagsledningar i krishantering.

Första kunderna i Sydamerika

Svensk Krisledning fick under februari sina första kunder i Sydamerika. Crisis Commander används därmed som krisledningssystem i mer än 20 länder. Ett av världens största företag inom guldbrytning använder Crisis Commander i bland annat Peru.

Sydamerikanska kunders Crisis Commander-system är placerade på västkusten i USA i en av de extremt säkra IT-driftcentraler som Svensk Krisledning använder.

– Det visar att marknaden för krishantering och behovet av en tjänst som rationaliserar och håller ned kostnaderna för krisberedskap är global. Vi har aldrig marknadsfört oss i Sydamerika, ändå hittar kunderna oss, säger Kenneth Hellqvist, Svensk Krisledning.

– En annan intressant utveckling är att utländska myndigheter och organisationer som motsvarar svenska Krisberedskapsmyndigheten efterfrågar våra tjänster och är intresserade av vår uppfinning i mycket högre grad än vad som är fallet i Sverige.

Framgång för Crisis Commander i Danmark

Krisledningssystemet Crisis Commander fick i februari sitt genombrott på den danska marknaden sedan sammanlagt sju systemlicenser såldes till bland annat den stora mediakoncernen Berlingske och danska Postverket.

Den danska mediakoncernen Det Berlingske Officin beslutade sig för Crisis Commander för sitt huvudkontor och ett antal dotterbolag. Koncernen är helägd av norska Orkla Media, omsätter över 450 miljoner Euro och har 20 dotterbolag med över 3.000 anställda. I Berlingskekoncernen finns bland annat 14 dagstidningar och 50 regionala nyhetstidningar.

I februari bestämde sig också danska posten för Crisis Commander. Post Danmark A/S ägs av den danska staten och omsätter över 1.470 miljoner Euro och har 22.000 anställda.

– Det här är två viktiga kunder för Crisis Commander i Danmark och kunder som dessutom visar att systemet har stor potential här i Danmark, säger Knud Poulsen, VD för den danska Crisis Commander-representanten Infonova.

Samtidigt med framgången i Danmark tog Crisis Commander hem en prestigeorder även i Tyskland under februari. Det var den kända Bosch-koncernens bolag Bosch Sicherheitssysteme, som bestämde sig för det svenska krisledningssystemet. Bosch Sicherheitssysteme är specialiserat på säkerhetslösningar som t e x bevakningssystem, brandlarm och system för passagerarterminaler.

Även Bosch Sicherheitssysteme beslutade sig för att köpa in Crisis Commander för sitt huvudkontor och dotterverksamheter. ”Crisis Commander är det krisledningssystem som exakt passar våra behov och dessutom till mycket bra pris”, säger en Bosch-representant i en kommentar.

Framgångarna i Danmark och Tyskland bekräftar att Crisis Commander i allt snabbare takt håller på att etablera sig som ett betydelsefullt krisledningsverktyg för företag och organisationer i Europa.

Nya verktyg och metoder för krisledning

I Köpenhamn anordnas den 17-20 april en europeisk säkerhetskonferens under ledning av ASIS. Rubriken för mötet är ”Security Solutions for the Future”. ASIS är ett internationellt nätverk för personer verksamma med säkerhetsfrågor.

Bland de frågor som kommer att diskuteras under Köpenhamnskonferensen märks kontinuitetsplanering, organiserad brottslighet, anti-terrorism, transportsäkerhet och risk management.

Bland sessionerna, paneldebatterna och talen märks Lars Åsander från Svensk Krisledning. Han kommer att tala på temat ”Nya verktyg och metoder för krisledning” och ge en bild av nuvarande trender inom krishantering, nya undersökningar och studier samt påvisa de möjliga ekonomiska effekterna på företag.

Lars Åsander kommer även att ge en överblick över de nya verktyg som idag finns inom området för kris- och kontinuitetsplanering.

Svenskt krisledningsverktyg ökar i Europa

Krisledningssystemet Crisis Commander håller i accellererande takt på att etablera sig som ett betydelsefullt hjälpverktyg för företag och organisationer i Europa som vill vara framsynta inom kontinuitets- och krisplanering. Sedan årsskiftet har ett stort antal nya företag och myndigheter börjat att använda Crisis Commander.

– Två stora mediakoncerner i norra Europa, ett nordeuropeiskt postverk, ett mellaneuropeiskt skatteverk, europeiska hamnar, flera pensionsbolag, detaljhandelskedjor i USA, försäkringsbolag i Sverige och exempelvis en global aktör inom bilindustrin hör till våra nyaste kunder, säger Thomas Hagström, VD Svensk Krisledning.

– Även på myndighetsområdet i Sverige märker vi ett ökat intresse. Många myndigheter har ju satt sitt hopp till att Krisberedskapsmyndigheten skulle utarbeta någon form av lättanvänt krisledningssystem.

– Egentligen hade vi ursprungligen inga större tankar på att få Crisis Commander-kunder på myndighetssidan. Men vi ser nu hur avsaknaden av ett system där, får allt fler myndigheter att skaffa vårt verktyg, säger Thomas Hagström.