”Krisstöd för personal” tidigare än beräknat

Mot bakgrund av tsunami-katastrofen i Asien har Svensk Krisledning tidigare än beräknat tagit fram den särskilda krisplanen ”Krisstöd för personal”. Planen blev klar för ett par dagar sedan och ges nu kostnadsfritt till alla svenska Crisis Commander-kunder. Med krisplanen får organisationer hjälp att ge stöd åt medarbetare som drabbats av en traumatisk händelse.

Planen ”Krisstöd för personal” baseras på den s k CISM-standarden, Critical Incident Stress Management, för omhändertagande av medarbetare och människor i kris. Krisinformation, krisstödssamtal och individuellt krisstöd i form av s k debriefing är väsentliga inslag i planen som består av ett drygt 30-tal uppgifter att genomföra samt närmare 15 särskilda stöddokument.

Planen har utarbetats i samarbete med säkerhetsexperten Agneta Syrén, koncernsäkerhetschef inom Länsförsäkringar-gruppen och bl a certifierad Critical Incident Stress Manager. Varje Crisis Commander-system som levereras till nya kunder innehåller därmed mallplaner för sammanlagt tio olika typer av kriser.