Krisplaner mot bombhot och stalkers

Svensk Krisledning kommer under första kvartalet 2005 att förse sina användare av krisledningssystemet Crisis Commander med en kostnadsfri krisplan som visar hur en organisation bör hantera en så kallad stalker. Även en krisplan med åtgärder vid bombhot kommer inom kort.

– Vi anser att fenomenet med stalkers är så relevant att vi tror att våra Crisis Commander-kunder kommer att få god vägledning av planen och kunskaperna som den ger, säger Kenneth Hellqvist, Svensk Krisledning.

Säkerhetsexperten Agneta Syrén, till vardags koncernsäkerhetschef inom Länsförsäkringar-gruppen, utarbetar på uppdrag av Svensk Krisledning krisplanen. Den innehåller åtgärder att genomföra om det egna företaget drabbas av hot och förföljelser från en stalker. Agneta Syrén är också författare till den nya boken ”Smygande hot – en bok om stalkning”.

Stalkers är det amerikanska begreppet på personer som medvetet utsätter människor för trakasserier och hot, ofta under lång tid och ibland även med inslag av grovt våld. Svensk Krisledning vill samtidigt visa att man har ambitionen att förse sina Crisis Commander-kunder med ny form av krisplanering.

– Den nya plan som våra kunder får allra först är dock en krisplan för hur man hanterar bombhot. Katastrofplanen ”Bombhot” består av en checklista med ett 30-tal uppgifter att genomföra och ett tiotal hjälpdokument om man utsätts för den här typen av hot. Även denna plan är utarbetad av expertis inom området och baseras bl a på Rikspolisstyrelsens allmänna råd, säger Kenneth Hellqvist.

Medräknat de två nya kris- och katastrofplanerna innehåller ett Crisis Commander-system, som installeras för en ny kund, mallplaner för sammanlagt nio olika typer av kriser.