Crisis Commander får toppbetyg i USA

Krisledningssystemet Crisis Commander som utvecklats av Svensk Krisledning får toppbetyg i ett amerikanskt nyhetsbrev om kris- och kontinuitetsplanering. Antalet amerikanska Crisis Commander-användare ökar stadigt och USA-kunder finns f n inom bl a finanssektorn, järnvaruhandel, medicinutrustning och halvledarindustri.

Det amerikanska nyhetsbrevet CPM Global Assurance, recenserar i sitt senaste nummer Crisis Commander och ger det svenska systemet översvallande betyg. I produktrecensionen skriver CPM Global Assurance att man ”tycker om systemets enkelhet och hur snabbt ett virtuellt krisledningscenter kan aktiveras”.

– Vi rekommenderar att Crisis Commander används som ett nyckelverktyg i kontinuitets- och krisledningsprogram. Det är också ett utmärkt verktyg för att genomföra och analysera krisövningar, skriver nyhetsbrevet.

CPM Global Assurance skriver att Crisis Commander är ”ett utmärkt verktyg för katastrofhantering, krisledning och larmaktiviteter. Användargränssnittet är enkelt men samtidigt mycket effektivt, installationsprocessen är rakt på sak, systemet fungerar dygnet runt och motsvarar vad det lovar”.

– Om ni behöver ett virtuellt krisledningssystem för att förbättra era kontinuitetsaktiviteter, rekommenderar CPM att ni tar en noggrann titt på Crisis Commander, skriver CPM Global Assurance.