Koncernsäkerhetschef till Svensk Krisledning

Lars Åsander är sedan mitten av september ny säkerhetskonsult och Crisis Commander-representant inom Svensk Krisledning. Han kommer närmast från Bonnier & Bonnier AB och Tidnings AB Marieberg där han varit koncernsäkerhetschef. Lars Åsander har omfattande kunskaper inom risk management, sårbarhetsanalyser, krishantering, säkerhetsinstallationer, säkerhetssystem och personskydd.

– Lars Åsander har kunskaper inom hela säkerhetsområdet och mångåriga erfarenheter från nordens största mediakoncern och även processindustri. Därför är han ett mycket värdefullt tillskott för vårt bolag och vi är glada att han valt att arbeta tillsammans med oss, säger Kenneth Hellqvist, vVD i Svensk Krisledning.

De senaste åren var Lars Åsanders huvuduppgifter inom Bonnier koncentrerade kring främst dagstidningarna Dagens Nyheter, Expressen/GT/Kvällsposten och Sydsvenska Dagbladet. Hans uppgifter för Svensk Krisledning blir att öka efterfrågan på krisledningssystemet Crisis Commander, främst inom mediaområdet, men också att ansvara för en förstärkning av bolagets utbud inom säkerhetskonsultationer och support.

Samarbete med Ragnar Kjeserud om krisövningar

Svensk Krisledning och norskägda Management Training Laboratory, The Lab, har i dagarna kommit överens om ett samarbete inom träning i krishantering och krisledningsövningar. Träningsprogrammet med övningar vänder sig både till Crisis Commander-kunder och organisationer som inte använder Crisis Commander. Syftet är förstås att hjälpa företag och organisationer att förbättra sin krisberedskap.

– Vi är mycket stolta över samarbetet och har en längre tid försökt att hitta ett fullt professionellt övningsalternativ för främst våra Crisis Commander-kunder. Inom vårt bolag finns god övningskompetens men samarbetet med The Lab erbjuder helt andra möjligheter, säger Thomas Hagström, VD, Svensk Krisledning.

The Lab ägs av Ragnar Kjeserud som är Nordens mest namnkunnige expert inom krissimuleringar och med erfarenheter sedan över 20 år. Han var tidigare huvudkraft bakom Nordisk Beredskapsakademi och Crisis Management Academy och har övat ett stort antal svenska och nordiska företagsledningar i krishantering.

– Företagens förmåga till krishantering övas i laboratoriebaserade träningsprogram som vi utvecklat, säger Ragnar Kjeserud. Här finns alltifrån en mer koncentrerad och kortare upplärningsmodell, till skräddarsydda, omfattande simuleringar där deltagarna testar både gruppdynamik, procedurer och planer.

– Även mediahantering, problemlösning under stress och emotionellt ledarskap är i fokus i de avancerade träningsprogrammen som pågår under 12-24 timmar och innehåller 2-3 simuleringar, säger Ragnar Kjeserud.