Första svenska användarkonferensen

I början av juni arrangerades den första erfarenhetskonferensen för svenska användare av krisledningssystemet Crisis Commander. Ett 30-tal deltagare från företag, myndigheter, kommuner och organisationer träffades i Södertälje under två dagar, för att utbyta erfarenheter och diskutera ledningssystemets vidareutveckling.

Under konferensen berättade representanter för Svensk Krisledning om bolagets planer för det närmaste året och hur Crisis Commanders utvecklingsplaner ser ut inför nästa version som planeras till första kvartalet 2005.

Den brittiske specialisten inom terroristbekämpning, Malcolm Davidge, och stockholmspolisens förre presstalesman, Claes Cassel, hörde till inbjudna föreläsare.

– Det var mycket intressant att höra Bo Engdahl från AMF Pension och Göran Forsell från Sveriges riksdag berätta hur de arbetar med Crisis Commander, säger Kenneth Hellqvist, vVD i Svensk Krisledning.

Vid konferensen visade Svensk Krislednings VD, Thomas Hagström, en modell för hur Crisis Commander kan användas i ett krisledningsrum. Allt fler organisationer har visat intresse för hur man i detalj, på mest effektiva sätt, bör arbeta i ett krisledningsrum. Även användningen av nya kommunikationsmedia för krisledning, som bl a mobilitet och IP-telefoni togs upp under de två konferensdagarna.