Crisis Commander till England, Wales och Skottland

Det svenska krisledningssystemet Crisis Commander säljs nu även i England, Wales, Skottland och Irland. Därmed finns systemet representerat på tio olika marknader, förutom i Sverige och de fyra nya länderna också i Norge, Tyskland, USA, Danmark och Grönland.

Totalt finns nu systemet i fem olika språkversioner. Det brittiska säkerhets- och konsultföretaget SITE utvärderade tidigare i år olika krisledningsprogramvaror för att komplettera sitt eget utbud.

– Vi har börjat att lägga allt mer fokus på kontinuitets- och katastrofplanering, och tyckte att Crisis Commander var den bästa modellen för oss och våra brittiska kunder, säger Tony Dowdeswell, VD på SITE.

Svensk Krisledning AB har sedan ett halvår tillbaka planerat etableringen av återförsäljare i Storbritannien.

– Vi har stora förväntningar på den brittiska marknaden, främst England och Wales men även på efterfrågan i Skottland och Irland., säger Svensk Krislednings vVD Kenneth Hellqvist.

Inom kort öppnas den brittiska hemsidan www.crisiscommander.co.uk

Upplands-Bro första kommun med Crisis Commander

Upplands-Bro norr om Stockholm har som första kommun börjat använda det svenskutvecklade krisledningssystemet Crisis Commander. Alla kommuner har idag ett krisansvar enligt lagen om extraordinära händelser i fredstid och lagen om skydd mot olyckor. I Upplands-Bro har man ansett att man behöver ett ledningsverktyg för att kunna agera snabbt  i en krissituation.

– Crisis Commander uppfyller enligt min mening kraven. Man kan nå det över ett webb-gränssnitt från både kommunens datorer och andra. Jag tycker det är lättillgängligt och pedagogiskt uppbyggt och klart användarvänligt efter lite övning, säger Bengt Persson, säkerhetssamordnare i Upplands-Bro kommun.

Kommuner har ett områdesansvar vid kriser. Man ska samverka med organisationer, företag och statliga myndigheter och rapportera till länsstyrelser. Och det underlättas med Crisis Commander. Bengt Persson anser också att en stor fördel är att man kan följa krisen från olika platser.

– I en ledningscentral visar man applikationen på vägg. Men man kan uppdatera sig snabbt även från annan plats. Programmets SMS- och emailfunktioner och att det är webb-baserat bidrar starkt till det.

Bengt Persson tycker att det är bra att han nu kan sluta använda pärmar som främsta arbetsinstrument. De är svåra att uppdatera och ansvariga har sällan direkt tillgång till sina krispärmar.

– Malldokumenten i Crisis Commander kan anpassas för kommuner men också för att skapa kompletterade dokument. Och pressmeddelanden till rätt media blir lätt att skriva, säger Bengt Persson.

Crisis Commander används för att säkerställa att rätt åtgärder genomförs i krislägen och att omvärlden snabbt kan informeras. Systemet fungerar även om användarna drabbas av IT-haveri och det används för att mobilisera de resurser som behövs vid en kris. Driftställen finns både i Europa och USA.

– Vi hoppas att vår första svenska kommunkund ska leda till många fler. Vi har ju hittills fått ett stort antal företag och myndigheter som kunder i Sverige och utomlands, säger Kenneth Hellqvist, vVD i Svensk Krisledning.

Bland svenska Crisis Commander-användare nämner han Volvo, Riksdagen, Billerud, ICA, Waymaker, Tre (Hi3G Access) och Active Biotech. Men användare finns också inom dagstidningar, bank, försäkringar, pensionsbolag, medicin, IT, industriföretag, energibolag och myndigheter och det utvärderas just nu av t e x resebyråer, vattenleverantörer och stora industrikoncerner. Dessutom har det brittiska IT- och telekomkonsultbolaget Ovum tagit med Crisis Commander på en lista över krisledningssystemens ”top five” i världen.

Nytt krisledningssystem för koncerner

Svensk Krisledning har i dagarna lanserat sin tredje version av krisledningssystemet Crisis Commander. Den nya versionen har en rad nya och förbättrade funktioner. Samtidigt som Crisis Commander v 2.3 lanseras presenterar Svensk Krisledning också ett koncernsystem som kallas Mission Control Center.

– Med Mission Control Center kan man samordna motåtgärder och kontrollera kriser och extraordinära händelser inom en hel företagsgrupp eller koncern som använder Crisis Commander, säger Thomas Hagström, VD i Svensk Krisledning.

– Vi har redan märkt ett ökat intresse för Crisis Commander från större företagsgrupper, nu när de får tillgång till ett överordnat supersystem som håller reda på hela deras organisations kris- och katastrofplanering.

Med den första versionen av Mission Control Center, MCC, kan användarföretagen se till att man på koncernnivå automatiskt larmas om t ex ett dotterbolag råkar ut för ett krisläge. Med MCC får man också ett superloggin som gör att koncernnivån kan gå in i alla underlydande system och hjälpa till vid en kris.

Crisis Commander kommer under andra kvartalet i år att lanseras även på Grönland. Därmed finns systemet tillgängligt på sex olika marknader. Förutom i Sverige säljs systemet från slutet av våren 2004 även i Norge, Tyskland, USA, Danmark och Grönland.

Försäljningen på Grönland sköts av Crisis Commanders danska återförsäljare Infonova. Språkversionen av Crisis Commander som erbjuds på Grönland kommer att vara den danska.

– Grönland blir naturligtvis aldrig någon stor marknad, tvärtom. Men det är ändå roligt och intressant att vårt system erbjuds även där, säger Thomas Hagström.