Nu lanseras Crisis Commander i Danmark

Det svenska krisledningssystemet Crisis Commander kommer senare i vår att lanseras på danska som sitt femte språk. Systemet finns sedan tidigare på svenska, norska, tyska och engelska. I Danmark säljs nu Crisis Commander av Infonova, ett bolag som funnits i 14 år. Det består av specialister inom katastrofberedskap och IT-säkerhet som hjälpt danska företag och organisationer med bl a krisplanering under många år.

– Vårt system har redan väckt visst intresse i Danmark trots att det ännu inte finns på danska och knappt hunnit att visas, säger Kenneth Hellqvist på Svensk Krisledning.

– Vi väntar oss mycket av Crisis Commander, som ett verktyg att utvidga och understödja vår verksamhet i Danmark. Vi ser verkligen fram emot samarbetet med Svensk Krisledning, säger Knud Poulsen, Infonova.

Crisis Commander används av organisationers krisledningar för planering men också hantering av extraordinära händelser. Med systemet kan ett företag larma sin krisledning, starta sina krisberedskapsplaner, få automatik i uppdatering av viktiga dokument, automatisk möteshjälp, kommunikationsfunktioner och nödsystem som krishemsidor, nöd-email och nöd-SMS ingår.

– Framför allt är systemet bevislingen mycket enkelt att lära sig. Inom några veckor lanseras också ett särskilt supersystem som är till för att koncerner ska kunna ha överblick över kris- och katastrofplaneringen i sina dotterbolag, säger Kenneth Hellqvist.