Crisis Commander får sina första USA-kunder

Svensk Krislednings verktyg för kris- och katastrofhantering, Crisis Commander, har på mindre än ett år fått kunder och användare inom 16 segment eller branscher. I USA startade försäljningen i november och där har systemet redan fått sina första kunder.

– Intresset för Crisis Commander var bättre än väntat under tredje och fjärde kvartalet. Vi säljer idag systemet i fyra länder, säger Kenneth Hellqvist, vVD i Svensk Krisledning.

Dagstidningar i Sverige är exempel på ett helt nytt kundsegment för Crisis Commander. Andra framgångsrika segment under hösten har varit bank, försäkring och pensionsbolag. I USA representeras Crisis Commander av Crisis Management Software. Här har de första Crisis Commander-användarna kommit från medecinteknikområdet.

– Just nu förhandlar vi med intresserade representanter för att starta försäljningen i ytterligare länder, varav två är Danmark och Storbritannien. Vi planerar att lansera vårt krisledningssystem där under första halvåret 2004, säger Kenneth Hellqvist.