Norska Astrup Fearnley väljer Crisis Commander

Svensk Krislednings återförsäljare i Norge, Norsk Informasjonssikkerhet, har slutit avtal med Astrup Fearnley AS som valt Crisis Commander för sin kris- och katastrofberedskap. Astrup Fearnley är ett företag med starka traditioner inom norsk shipping-verksamhet. Företaget bedriver idag en vidsträckt mäklarverksamhet inom många områden.

Användning av avancerade IT-system är en naturlig del av vardagen i detta företag. Detta kräver också att man använder avancerade och moderna beredskapslösningar. Det webbaserade krisledningssystemet Crisis Commander blev därför ett naturligt val för Astrup Fearnley.