Svenska krissystemet Crisis Commander lanseras i USA

Sedan ett par veckor finns Svensk Krisledning representerat även i USA för sin försäljning av krisledningssystemet Crisis Commander. Det är Crisis Management Software, i Vermont, som valts som återförsäljare på den amerikanska kontinenten.

– USA är givetvis en mycket stor marknad och innebär en gigantisk potential för oss, säger Thomas Hagström, VD i Svensk Krisledning.

Det är just i USA som de första specialutvecklade krisledningssystemen kom fram för ett antal år sedan. Så lanseringen på USA-marknaden betyder att Svensk Krisledning nu ger sig in i ”lejonets kula”.

– Men vi är övertygade om att det kommer att bli framgångsrikt. Vi har redan nu mycket starka indikationer på detta. Vårt system, Crisis Commander, har redan förhandsvisats för en mindre grupp av potentiella användare, säger Thomas Hagström.

Bakom Crisis Management Software står bl a Michael Hardie, som har stor erfarenhet från finans- och riskkapitalindustrin. Helt nyligen lämnade han General Electric efter fem år inom Business Development för att starta Crisis Management Software.

Elavbrottet i Sverige aktualiserar behov av krisledningssystem

Det är inte omöjligt att Sverige skulle kunna drabbas av ett lika omfattande elavbrott som det i Nordamerika den 14 augusti. Det svenska systemet är dock relativt robust och säkert. Krisberedskapsmyndigheten i Sverige hann knappt konstatera detta i ett nyhetsbrev, innan även Sydsverige och Danmark drabbades av ett stort elavbrott 23 september.

Frågan om det svenska elnätets känslighet är inte ny. 1999 konstaterade dåvarande ÖCB att ”en begränsad grupp av personer bedöms genom ett antal samtidiga angrepp kunna slå ut stora delar av det svenska elsystemet eller elförsörjningen i en region”.

– Det är främst i stamnätet för distribution av el som konsekvenserna av tekniska fel och hanteringsfel kan bli stora. Vårt svenska elsystem är byggt med hög driftsäkerhet, men sårbart för skadegörelse och sabotage, framförallt kraftledningsnätet, säger Kenneth Hellqvist, vVd Svensk Krisledning.

Enligt honom är elavbrott också den vanligaste krisorsaken i företag. Han rekommenderar därför organisationer att vidta proaktiva åtgärder för att kunna fortsätta sina viktigaste verksamheter även vid stora elavbrott. Svensk Krisledning råder sina kunder bl a följande:

  • Arbeta fram, underhåll och testa katastrofplaner.
  • Se till att planerna tar hänsyn till större elavbrott.
  • Försäkra er om att normala driftsystem och ersättningssystem inte strömförsörjs från samma håll.
  • Nödlagra mat, vatten, mediciner, ficklampor och batterier.
  • Testkör regelbundet reservgeneratorer. Se till att de är tankade (med diesel)!
  • Se till att viktigare IT-system körs via s k UPS-system.
  • Tänk på att avbrottsförsäkringar bara ger ekonomisk kompensation – men inte förlorade kunder åter.

– I dagens samhälle förlorar vi inte bara en rad bekvämligheter, utan också förmågan att producera och genomföra handel av alla slag. Och företag kan tappa sina intäkter, fast de har kvar kostnaderna, säger Kenneth Hellqvist.

Norsk bank stärker beredskapen med Crisis Commander

SkandiaBanken blev i slutet av september den första banken i Norge som börjar använda det webbaserade krisledningssystemet Crisis Commander för att stärka sin beredskap för kriser och katastrofter.

– Krissituationer som kan uppstå i banken ska kunna hanteras med samma ramverk, vare sig vi har blivit utsatta för en personalolycka, brand i IT-centralen, eller ett kraftigt virusangrep, sägrer Ole Tom Pettersen, IT-chef på SkandiaBanken.

Med hjälp av krisledningssystemet Crisis Commander, som i Norge säljs av Norsk Informasjonssikkerhet AS, kan företag ha sina beredskapsplaner, sin dokumentation och krisinformation tillgängliga i varje tänkbart läge.

Crisis Commander driftas på en webserver utanför SkandiaBankens lokaler och innehåller uppdaterade krisplaner  och verktyg som hjälper krisledningen att aktivera och kontrollera alla nödvändiga motåtgärder.  Detta kommer kraftigt att förbättra SkandiaBankens möjligheter att hantera kriser.

– Med Crisis Commander kan ledning och nyckelpersoner effektivt delta i krishanteringen oavsett var de kan tänkas befinna sig, säger Ole Tom Pettersen.

Billerud-koncernen utökar sin användning av CC

Billeruds pappersbruk i Skärblacka, väster om Norrköping, använder sedan början av året Crisis Commander för sin katastrofplanering. Nu har också Billeruds pappersbruk i Grums, Billerud AB Gruvöns Bruk, börjat använda krisledningssystemet.

Papperbruket i Skärblacka började inledningsvis att använda Crisis Commander för sin IT-katastrofplanering men utökar nu användningen till fler områden.

– Crisis Commander kan vara bra för t e x miljö- och arbetarskydd, för tillbud på andra avdelningar och för skyddet av själva anläggningen. Vi hanterar kemikalier och brandfarliga varor där det i värsta fall kan hända olyckor, säger säkerhetschefen på bruket i Skärblacka, Gösta Brink.