Japanskt medicinteknikbolag blir Crisis Commander-kund

Det japanskägda bolaget NIKKISO-Medical GmbH med tyskt huvudkontor i Hamburg, har precis blivit ny användare av Crisis Commander.

NIKKISO-Medical är specialiserat på medicinsk teknik som bl a dialysutrustning och tillbehör till den typen av medicinsk specialutrustning. NIKKISO-Medical ägs av den japanska giganten inom medicinsk utrustning, Nikkiso Co.

Många myndigheter oförberedda för terroristhot och kriser

Många svenska myndigheter är oförberedda för terroristhot, långa elavbrott, kollapsande IT-system och liknande krislägen, visar en undersökning av krisplaneringen hos 78 myndigheter. Siffrorna har tagits fram på uppdrag av företaget Svensk Krisledning. I krisplaner samlas motåtgärder för olika typer av allvarliga situationer.

– I jämförelse med kommuner och börsföretag verkar myndigheterna ha en dålig beredskap. Samtidigt står samhället idag inför helt annorlunda hot och risker än för tio år sedan, säger Kenneth Hellqvist, vice VD Svensk Krisledning.

Undersökningen visar att bara 64 procent av myndigheterna har krisplaner, men också att drygt var tredje myndighet med krisplaner någon gång tvingats att använda dem. Bara var fjärde myndighet planerar att förbättra sin krisberedskap trots de brister som finns.

Siffrorna visar också att myndigheterna är sämre än börsföretag och kommuner på att öva sina planer, att förbereda snabb information till medborgarna i krislägen och att ha särskilda lokaler att leda kriser ifrån. Däremot är myndigheterna bäst förberedda för IT-avbrott och större personolyckor med personal.

Vikten av skydd mot exempelvis terroristbrott tas upp i både säkerhetsskyddslagen och i reglerna om krishantering i fredstid. Här sägs bl a att myndigheter varje år måste undersöka hur sårbara man är. För ett par år sedan visade en studie att 82 procent av 700 samhällsviktiga IT-system inom den civila delen av totalförsvaret inte ens nådde upp till sina egna krav på katastrofplanering.

I vintras föreslog en statlig utredning en nationell internetportal för krisinformation, webbsidor med krisinformation för allmänheten och ett särskilt, skyddat och webbaserat informationssystem för krishantering.

– Det här borde förverkligas snabbast möjligt. Behovet av hjälpsystem för krishantering är stort. Vår undersökning visar vilken betydelsefull roll Krisberedskapsmyndigheten har. Idag verkar tyvärr många myndigheter inte ta krisplaneringen på fullt allvar, säger Kenneth Hellqvist.

Liknande undersökningar har Svensk Krisledning tidigare i år gjort bland kommuner och företag på stockholmsbörsen.