Svenska Crisis Commander finns nu även i Norge

Det svenskutvecklade krisledningssystemet Crisis Commander har nu lanserats i Norge. Vid ett möte i Oslo den 22 maj deltog ett drygt 50-tal representanter för norska företag, myndigheter och andra offentliga verksamheter. I Norge säljs krisledningssystemet av bolaget Norsk Informasjonssikkerhet som kallar systemet ”ett virtuellt kommandosenter”.

– Crisis Commander passar mycket bra för norska företag med behov av katastrofplaner eller annan beredskap för att säkra kontinuitet i sin produktion, säger Reidulv Halsnes, Norsk Informasjonssikkerhet.

– Norska offentliga verksamheter och myndigheter med beredskapsansvar kommer att tycka att systemet är intressant. Det kan ju också anpassas för branschorganisationer.

– Vi tycker det är extra spännande att Crisis Commander nu lanserats i Norge, eftersom man i just Norge ligger väl framme när det gäller många andra säkerhetsområden, som bl a inom IT, säger Kenneth Hellqvist, Svensk Krisledning.

Svensk Krisledning flyttar huvudkontoret

Årets första kvartal var en stor framgång för Svensk Krisledning. Ett mycket bra gensvar från marknaden i Sverige samt etablering av återförsäljare för Crisis Commander i både Tyskland och Norge, ledde till att bolaget i april beslutade att flytta till större lokaler med expansionsmöjligheter.

Idag öppnar Svensk Krisledning därför verksamheten i Folksams tidigare lokaler i Skärholmen, söder om Stockholm.

– Vi får nu mer representativa lokaler och jag ser fram emot att vi snabbt ska växa ur även dessa, säger Thomas Hagström, VD, Svensk Krisledning AB.

Bolagets nya adress är Ekholmsvägen 23 i Skärholmen.