Många företag på Stockholmsbörsen saknar krisplaner visar ny undersökning

Över 30 procent av företagen på Stockholmsbörsen saknar planering för kris- och katastrofsituationer. Ändå har drygt vart tredje företag som planerar för extraordinära händelser någon gång haft användning för sina krisplaner, visar en undersökning av närmare hundra företag på Stockholmsbörsen.

Över hälften av de börsnoterade företagen kontrollerar nästan aldrig om deras krisplaner bör ändras och drygt 70 procent verkar heller inte testa dem. Närmare vart femte företag till och med erkänner detta i undersökningen.

– Det är märkligt med tanke på all möda de lägger ner på att skapa planerna, säger Thomas Hagström, VD för Svensk Krisledning som ligger bakom undersökningen.

Den här typen av kris- och katastrofplanering är en relativt okänd företeelse. Meningen är att den ska hjälpa företag att hantera allvarliga och oväntade kriser som kan hota överlevnaden. Krisen kan vara ett stort kemikalieutsläpp, en brandkatastrof, ett IT-haveri eller en situation där företagsledningen hudflängs i media.

– Det är försent att börja planera när krisen startat. Det måste göras på förhand. När krisen slagit till tvingas man agera snabbt under tidspress och har liten handlingsfrihet. Då gäller det att man gör rätt. Just då behövs planerna.

Undersökningen visar att bara 40 procent av börsföretagen valt en lokal att leda kriser ifrån och tre företag av tio saknar helt och hållet en särskild krisledning. I Sverige är krisplanering fortfarande ett ungt fenomen. De flesta planer har tagits fram de senaste fem åren och var tionde det allra senaste året. I USA har mer än 22 procent av krisplanerna i företag högst ett år på nacken, som resultat av attacken mot World Trade Center.

– Vi tror att IT-system som lotsar företagen genom kriser står inför sitt genombrott i Sverige, säger Thomas Hagström. I USA används IT-baserade krisledningssystem av vart femte företag. I Sverige än så länge bara av blygsamma fyra procent.