Svenskt IT-system får viktig roll när företag börjar katastrofplanera

Både terrorattacken i USA 2001 och ett ökat antal ”normala” katastrofer har gjort att allt fler företag börjat katastrofplanera. I Sverige lanseras nu därför det första specialutvecklade katastrofplaneringssystemet i Europa. Det hjälper företag att mobilisera krisledningar och att styra och koordinera krisåtgärder ner på detaljnivå. Det nya systemet, Crisis Commander, har utvecklats av krisexpertis i stockholmsföretaget Svensk Krisledning.

– Trots att vi bara förlanserat systemet till en utvald del av den svenska marknaden har vi redan nått avsevärda försäljningsframgångar, säger Thomas Hagström, VD.

– Vi har idag cirka tjugo kunder men räknar med uppemot hundra inom det närmaste året, säger marknadschef Kenneth Hellqvist.

Billeruds pappersbruk i Skärblacka och Volvo Construction Equipment i Växjö är två företag som redan använder Crisis Commander. Billerud i Skärblacka har det för sin IT-katastrofplanering men funderar också på andra områden:

– Det kan vara bra för t e x miljö- och arbetarskydd, för tillbud på andra avdelningar och för skyddet av själva anläggningen. Vi hanterar kemikalier och brandfarliga varor där det i värsta fall kan hända olyckor, säger säkerhetschefen Gösta Brink.

På Volvo Construction Equipment ägnar man idag stor energi åt krishantering och har liksom många blivit starkt beroende av affärskritiska IT-system.

– Vi klarar oss inte många minuter utan dem. När en kris uppstår är det oftast panik och då vill man få hjälp att styra genom krisen. Därför har vi börjat använda Crisis Commander, säger IT-chef Nils-Eric Lövgren och pekar bl a på systemets automatiska påminnelser som gör det enklare att hålla katastrofplanerna uppdaterade.

Inom Riksdagsförvaltningen i Stockholm har man en längre tid utvärderat Crisis Commander:

– Ett sånt här krishanteringssystem fyller en viktig funktion, eftersom vi lever i en allt osäkrare värld, säger säkerhetschefen Göran Forsell som tycker att det är bra att Crisis Commander är internetbaserat eftersom det gör att planer, dokument och checklistor finns tillgängliga var man än är i världen.

Crisis Commander är idag tillgängligt på svenska, engelska, tyska och inom kort på norska.