Svensk Krisledning rapporterar lönsamhet efter bara fyra månader

Svensk Krisledning AB rapporterar lönsamhet redan mindre än fyra månader efter förlanseringen av krishanterings-programmet Crisis Commander. Programmet utvecklades i nära samarbete med svenska säkerhetsexperter under 2001 och 2002, och förlanserades i början av oktober.

– Trots att vi bara förlanserat systemet till en utvald, mindre del av den svenska marknaden, har vi redan nått avsevärda försäljningsframgångar, säger Thomas Hagström, VD.

Som en följd av detta rapporterar bolaget, som startade förra sommaren, att man nu nått lönsamhet på månadsbasis samt att man kommer att rapportera en vinst för sitt första förlängda verksamhetsår som slutar i december 2003.

– Vi har idag närmare femton kunder och ökar med mellan tre och fem per månad och räknar med att ha uppemot 100 kunder inom det närmaste året, säger bolagets marknadschef Kenneth Hellqvist.

Kundtillströmningen väntas från både Sverige och utlandet. Nuvarande kunder i Sverige finns främst bland industriföretag, statliga myndigheter samt bank- och finansföretag.