Förmånserbjudande till medlemmar i TEKOindustrierna

Nu har även bransch- och arbetsgivarorganisationen Tekoindustrierna tecknat ett samarbetsavtal med Svensk Krisledning kring katastrofhanteringssystemet Crisis Commander. Avtalet innebär att Crisis Commander ingår i förmånspaket TEKO Plus som riktas till medlemsföretagen inom svensk textil- och konfektionsindustri.

En förutsättning för få utnyttja TEKO Plus-förmånerna är att man är medlem i Tekoindustrierna. Vill ditt företag utnyttja TEKOindustriernas erbjudande? Det kan du göra även om ditt företag inte är medlem. Då får ni information om övriga fördelar med ett medlemskap.