Teknikföretagens medlemmar får erbjudande om Crisis Commander

Teknikföretagen och Svensk Krisledning tecknade nyligen ett samarbetsavtal kring katastrofhanteringsprogrammet Crisis Commander. Avtalet innebär att VI tagit med Crisis Commander i sitt förmånspaket Teknikföretagen Plus som riktas till de mindre och medelstora medlemsföretagen.

Förutsättningen för att företag ska kunna utnyttja Teknikföretagen Plus-förmånerna är att man är medlem i Teknikföretagen och har mindre än 50 anställda. Vill ditt företag utnyttja VI:s förmånliga erbjudande om Crisis Commander?

Kontakta först Teknikföretagen (se nedan). Det kan du göra även om ditt företag inte är medlem i Teknikföretagen. Då får ni VI Plus-mappen och information om övriga fördelar med ett medlemskap i Teknikföretagen.